Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» є зошитом з друкованою основою, побудованим згідно вимог щодо проведення практичних занять та відповідно до програми навчальної дисципліни  у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

rob_zРобочий зошит №1 складається з передмови, тематичного плану навчальної дисципліни, переліку практичних занять, практичних робіт з розділів курсу «Елементи лінійної алгебри», «Аналітична геометрія», додатки.

rob_zРобочий зошит №2 складається з передмови, тематичного плану навчальної дисципліни, переліку практичних занять, практичних робіт з розділів курсу «Вступ до математичного аналізу», «Диференціальне числення функції однієї змінної», додатки.

rob_zРобочий зошит №3 складається з передмови, тематичного плану навчальної дисципліни, переліку практичних занять, практичних робіт з розділів курсу «Диференціальне числення функції багатьох змінних», «Інтегральне числення», «Диференціальні рівняння», додатки.

Кожне практичне заняття містить тему, мету, питання для самопідготовки, план, термінологічний словник ключових понять, зразки розв’язання типових задач, завдання для практичного виконання та самостійної роботи.

Самостійна робота в більшості передбачає індивідуальне виконання завдань.

Робочі зошити №1 – №3 включають в себе 16 практичних занять передбачених програмою і послідовно доповнюють один одного.